Плазмени продукти GANS

Какво е Плазма?

Всеки физически обект (електрон, атом, пясък, растение, животно, човек, планета, звезда, галактика, вселена и т.н.) не е нищо повече от натрупване на магнитни полета, които Кеше нарича плазмено магнитно поле. Тези плазмени магнитни полета се състоят от огромно количество отделни магнитни полета. Плазмените магнитни полета са триизмерни, чието движение и площ се определя от отделните магнитни полета в обекта. Всеки от тези плазмени обекти се нарича плазма и се определя от съдържанието на полето в него.

Как работи плазмената технология?

GANS-  това е газ в нано солидно състояние на материята и е преходно състояние между материя и не материя.  То е материя, която има физически вид, но с плазмени качества. В това състояние на материята, то има много силно поле /енергия/ и няма аналог.  Под влияние на това поле човек поема чистата енергия, от която тялото му има нужда, за да съществува. Пример: изяждаш една маруля, която има различни елементи в състава си. Когато попадне в стомаха, тялото ни прави GANS от частиците на елементите от марулята.  Докато тези частици минават през червата, те излъчват поле, от което тялото се ползва и получава енергия. И така то произвежда собствени елементи, които са му необходими, за да функционира правилно. 

Как GANS си взаимодейства с тялото?

Тъй като плазмената наука се основава изцяло на магнитно- гравитационен принцип, всяка клета използва различни енергии /пример: на калция, магнезий или др./ Начинът, по който получава тези енергии, е на този принцип. Ако някоя клетка има нужда от енергията на калция, тя създава магнитно поле /което в случая означава, че заявява нуждата си от енергията на калция/ и тогава това магнитно поле взаимодейства със същото по сила такова, за да може да се изпълни заявката. В резултат на това взаимодействие, клетката приема нужната енергия, за правилното си функциониране. т.е ако една клетка има нужда от някоя енергия, тя ще заяви нуждата си и ще ползва полето, за да си я набави. Съответно, ако няма нужда  - не полза полетата на GANS и няма как да се предозира.

Кои са Плазма Сайънс?

Плазма сайънс е организация, чиято цел е да разработва плазмената наука в различни приложения, които могат да бъдат използвани в бита на човека. Екипът е създаден от млади и амбициозни хора, които са студенти към Космическия институт към "Фондация Кеше". В контролирана среда произвеждат GANS продукти, които дават чистата енергия, от която имат нужда клетките, без да се налага да се употребяват различни добавки или медикаменти. 

Мисията им е да допренесат за създаването на благоденствие, посредством различните приложения на новата плазма технология и установяването на по-добри условия за живот в България. 

 


Content
LivedaMed2000