АУРА СНИМКА И АНАЛИЗСнимка и диагностика на аурата с Аура камера MbGА ви позволяват:


• Да видите своята Аура, да оцените размер, плътност, цялостност, чистота и яркост на цветовете, да проверите колко сте силни енергийно;
• Да направите диагностика на баланса и активността на своите чакри и да разберете как могат да се хармонизират стресирани или блокирани енергийни центрове;
• Да разберете своя баланс ин-ян - съотношение на мъжкото и женското начало във вашата енергийна система;
• Да видите дали имате енергийна защита и да уловите евентуално състояние на енергозагуби и нежелано чуждо въздействие;
• Да определите нивото на своето духовно развитие, да разберете колко велик е вашият потенциал и каква е негова степен на реализация;
• Да прецените влиянието, упражнявано от външни фактори върху физическото, ментално и енерийното ви състояние;
• Да осъзнаете зависимостта между емоционалното си състояние и вашето физическо здраве;
• Да видите възможните причини за своята неудовлетвореност и за своите неуспехи и да намерите нови източници за повишаване на своето енергийно състояние;
• Да разберете в дълбочина своите качества, силните си страни, както и аспектите, върху които да работите и които да подобрявате;
• Да оцените промените върху вашето цялостно състояние след духовни практики, йога, цветотерапия, ароматерапия и други, стимулиращи собствения потенциал на организма методи и средства за профилактика и лечение;
• Да се убедите как вашата психическа нагласа води до положителен ефект върху вашата аура;
• Да разберете дали Вашето дете е индиго или кристално.

Повече за процедурата:
Аурата е биополе, енергиен слой, който обгражда нашето физическо тяло. Тя осъществява връзката между вътрешния ни свят и външната среда. Аурата осигурява нашата лична енергийна неприкосновеност, и едновременно с това ни свързва с космическата енергия. С уникалната техника, разработена от руски и американски учени - Aуракамера MbGA, ние имаме възможност да направим снимка и анализ на нашата аура.

Как по-точно се прави снимка и диагностика на аурата?

Всяка от седемте основни чакри има проявление на дланите и пръстите на ръцете. По този начин всеки пръст или част от ръката излъчват и приемат вибрации от съответната чакра. Човек поставя дланта на лявата си ръка върху специален панел, снабден с набор от множество сензори за фиксиране на биоданни. Специална програма, която е създадена след дълги години на изследвания, анализира получената информация и дава резултатите под формата на снимки на аура и чакри, диаграми и графики, а също така формира и текстови доклад.

Ауракамерата помага да се види работата на всеки енергиен център (чакра) поотделно. Освен снимка на аурата, тази камера дава оценка на аурата като цвят, форма, размер, насищане, съчетание с други цветове и точни заключения, въз основа на тези показатели. Графиките ясно показват коя чакра работи с "претоварване", къде енергията е блокирана, както и с коя сфера на живота е свързан съответният ни проблем и как това може да се отрази на здравословното ни състояние.

Получената информация е полезен ориентир за всеки, който е тръгнал по пътя към себепознанието и е готов да поеме отговорност за собствената си съдба. Тя ни посочва начини и средства за постигане на по-висока степен на осъзнатост, а също и на хармонично развитие и на физическо и душевно здраве.

Противопоказния:
• Вграден пейсмейкър.

Всеки клиент получава устен анализ в продължение на 30 мин., както и подробни писмени материали по e-mail:
- цветна снимка + доклад /25стр./ + индивидуални препоръки за баланс!!!

С какво ще ни помогне изследването с Аура камера?

Познаването на собствената ни аура и чакри е от важно значение, защото ни помага да опознаем по-добре себе си и да се приемем такива, каквито сме, с нашите силни и слаби страни, което е път към постигане на вътрешен мир и хармония. Всяка чакра се разглежда подробно, търсят се причините за нейната недостатъчна работа или обратно, нейната хиперактивност, дават се препоръки за балансиране. Думата „чакра” има древен произход, свързана с прабългарите: чакра – чакрък –колело и олицетворява кръговрата на живота. Ако човек има блокирана чакра, това се отразява на физически органи и на сфера в живота му, в която той среща трудности.  На едно фино енергийно ниво, първата стъпка е осъзнаване на проблема. Когато осъзнаем нещо, то вече няма контрол върху нас и постепенно започваме да вземаме правилните решения за нас. С помощта на Аура диагностика разчитаме невидимия свят на енергиите, който често е първопричината за всички видими проблеми.

Описание на процедурата

Изисквания: Клиентът трябва да отстрани всички метални предмети от себе си – бижута, часовник, както и телефон. Желателно е клиента да се намира в нормално състояние на духа, да не е екзалтиран или разгневен. Настанява се на удобен стол. По време на теста не се кръстосват ръце и крака.

Необходими данни: име, по желание фамилия

Оператора включва компютърна програма, а клиента поставя лява ръка върху метални сензори, като внимава всеки пръст да покрива съответния за него сензор. За минута- две програмата улавя и показва на екрана снимката на аурата и всички съпътстващи данни: баланс на аурата, енергийна защита, състояние на чакри, стрес/релакс, ум-тяло-дух съотношение, нива на интуиция, разум, емоции и физическа сила, Ин-Ян баланс. Клиента получава подробно устно разяснение на всички показатели, като се разглеждат от две страни: физическо и енергийно /психоемоционално/ състояние. Снимка и текстов доклад се записват на момента в PDF формат и на посочен електронен адрес и/или флашка се изпращат веднага заедно с писмени препоръки съобразно индивидуалните нужди на клиента.

Продължителност на процедурата: 30 мин.

Цена: 40 лв.
Деца /6-17 г./: 20лв.
Контролен тест в рамките на три месеца: 20 лв.
Стандартна процедура плюс 3D заснемане на аурата /в движение/: 45 лв.

 

Отзиви от клиенти:

"С настоящето, изразявам искрената си признателност към екипа на Лотус- Аура камера, за проявения професионализъм, старание и съпричастност, при проведените аура, квантови и биорезонансни замервания и проведените процедури с коригиращ ефект. Помогнахте ми да открия един чудесен алтернативен вариант за подобряване на здравето и психиката."

С почит, И. Величкова, гр. София

"Изразявам изключително приятните си впечатления от срещата си с Магдалена в Аура центъра. Посетих го по съвет на близък човек , за да се запозная с изследването на чакрите. Получих освен снимките с придружаващите ги материали, точно тълкуване на моментното ми физическо, ментално , емоционално състояние. Веднага след завръщането си от специализация в Германия, ще посетя центъра за подробно изследване."

С уважение, д-р Г. Николчев, гр. София


Content
LivedaMed2000