ДЕЦА И ЧАКРИБлагодарение на социалните и семейните условия, в които е расло и е било възпитавано детето, а също така и поведението на неговите родители, към 21 години се формира физическият и психологическият портрет.За да може Вашето дете да ви радва не само на 2 години, а и по-късно, може и трябва осъзнато да се подходи към неговото възпитание, хармоничното формиране на характера му, физическите му възможности и зоните на чакрите на неговото тяло. деца и чакри1. Чакра Мулдахара – зона на опашката се възпитава при децата благодарение на това, че родителите поощряват постоянството и усърдността, хвалят ги за умението да довършват започнатото, заедно се занимават с ремонт на апартамента или на повредени вещи, заедно излизат в природата, заедно събират пъзели, заедно се хранят в определено време, поощряват грижите на детето за рибки, цветя или домашни животни. 2. Чакра Свадхистхана – зоната на слабините се развива, ако родителите разрешават и поощряват спонтанността в поведението, активността, провеждат съвместни игри, състезания (и за зоната на коремната преса), конкурси, викторини, щафети, пародии и шеги. Поощряват и развиват в детето чувството на хумор, умението да се радва не само на собствените си успехи. 3. Чакра Манипура – зоната на коремната преса се развива, ако родителите поощряват умението на детето да поема отговорност за себе си и за другите (приятели, домашни животни), упражняването на бойни изкуства (способност да се отстоява гледната точка), умението да получава удоволствие от процеса на дейност, приемането на помощ от детето и стимулиране на усешането му, че е необходимо (повишаване на самоувереността), признаване на победите му, желателно публично. Да се въведе редуваща се отговорност за работата. Да се поощрява инициативата. Да се благодари и да се хвали самото действие (трети етап на комплимента), а не резултатът. Да се поддържат идеите му и да се подпомага реализирането им. Да забелязват всеки малък успех и искрено да му се радват. Да се дават посилни задачи, които постепенно да се усложняват. Да се повишава авторитетът му в очите на другите и да му се създава положителен имидж на успешен човек. Да му се дава възможност да приема самостоятелни решения. Искрено да се вярва, че то ще успее. Да му се дават или препоръчват неща, които повишават неговата самоувереност. Да му се дава задача да се изказва от името на отбора (да защитава честта на отбора, да бъде негов представител и т.н.) 4. Чакра Анахата – зоната на сърцето се развива при детето, ако отношението на родителите към него е позитивно (не се използва безжалостна критика). Ако родителите възпитават детето въз основа на позитивното. Често показват любовта си към детето и един към друг. Умеят да помолят за помощ и да помагат на другите. Осъществяват своите желания и помагат на детето да осъществи неговите. Правят подаръци на себе си и на децата. Учат детето да се приема такова, каквото е. 5. Чакра Вишудха – зоната на гърлото се развива при детето, ако родителите поощряват творческите занимания: моделиране, рисуване, апликация, живопис, фантазиране, мечтателност, създаване на модели, конструиране. Изучаване на чужди езици. Обръщат се към детето за съвет относно начини за решаване на въпроси и задачи. Поддържат търсенето на собствен стил в обличането. Уважават личността в детето. Поддържат умението му да вижда в другите хора личности. Родителите оценяват постъпките, а не личността на детето. 6. Чакра Аджана – зоната на главата се развива, ако на детето се позволява да познава нещата чрез тяхното разрушаване (да счупи количката, да разглоби часовника…) Ако родителите поощряват съставянето на планове, измислянето на приказки и истории, даването на роли на персонажите, стратегическите игри (шах, компютър, програмиране), заедно решават кръстословици и логически задачи. Ако родителите възпитават децата да погледнат проблема отстрани (отстраненост), умението им да изразяват своите мисли и разбирания с думи. * При възпитанието или обучението на подрастващото поколение е важно да се взима предвид, какво дете Ви е дала природата, кои зони (чакри) при него са водещи, и на кои трябва да се обърне внимание, за да се повиши тяхната активност. Подходът към децата трябва да бъде осмислен и индивидуален. Ето пример за това, как не трябва да се постъпва. Майката на новородено дете решила да започне, по нейни думи, да „калява” детето, за да повиши неговия имунитет, или, използвайки езика на чакрите, да увеличи активността и способността на муладхара – зоната на опашката. Тя избрала следния метод (естествено, по съвет на специалист): да облива детето със студена вода и, за да се чувства детето по-малко дискомфортно – същевременно да го притиска към гърдите си. Важно е да се разбира, че в този случай за никакво закаляване не може да става дума. Подобна процедура активира съвсем различни зони : когато внезапно Ви обливат със студена вода – това се възприема като стрес и насилие – се включва зоната на коремната преса и детето започва да крещи, а как иначе едно нормално дете трябва да реагира на този хаос. Ако трябва да се намери позитивна страна в тази ситуация, тя е, че ние учим детето да закрива сърцето си в екстремални ситуации, да престане да вярва на света и да живее в зоната на комфорта, но това, както вече беше казано – така зоната на преса действа далеч не в най-доброто си проявление. Освен това, тъй като майката по време на „екзекуцията” държи детето на ръце, притискайки го към гърдите си, то детето НЕСЪЗНАТЕЛНО се научава в стресови ситуации да търси поддръжка на „значими” личности и да вини другите за своите проблеми. Ако все пак сте решили да развивате зоната на коремната преса (решителност и действеност), то детето трябва да се потапя самó в студена вода, бързо да се изважда и да се избърсва до сухо, като се отвлича с говор и движения. А за активиране на имунитета Муладхара температурата трябва да се понижава бавно, по половин-един градус на няколко дни, или преди самия край на къпането.

Начини за развитието на чакри у детето

Мулдахара чакра – развива се при децата, ако родителите поощряват постоянството и усърдността, хвалят ги за умението да довършват започнатото, заедно се занимават с ремонт на апартамента или на повредени вещи, заедно излизат в природата, заедно събират пъзели, заедно се хранят в определено време, поощряват грижите на детето за рибки, цветя или домашни животни. Комплимент Да хвалиш друг човек или себе си за това, което той вече прави известно време (трети етап на комплимента = Манипура + Муладхара). Да хвалиш човека за това, че е завършил работата си (четвърти етап на комплимента = Муладхара + Аджна). Свадхистхана чакра – развива се при детето, ако родителите разрешават и поощряват спонтанността в поведението, активността, провеждат съвместни игри, състезания, конкурси, викторини, щафети, пародии и шеги. Поощряват и развиват в детето чувството на хумор, умението да се радва на всичко, а не само на успехите. Комплимент Да хвалиш човека за това, че е пожелал да направи нещо (първи етап на комплимента = Аджна + Свадхисхтана), за бързината на свършване на работата, за проявата на спонтанност. Манипура чакра – развива се при детето, ако родителите поощряват умението да се поема отговорност за себе си и за другите (приятели, домашни животни), упражняването на бойни изкуства (способност да се отстоява гледата точка), умението да получава удоволствие от процеса на дейност, приемането на помощ от детето и стимулиране на усешането му, че е необходимо (повишаване на самоувереността), признаване на победите му, желателно публично. Да се въведе редуваща се отговорност за работата. Да се поощрява инициативата. Да се благодари и да се хвали самото действие (трети етап на комплимента), а не резултатът. Да се поддържат идеите му и да се подпомага реализирането им. Да забелязват всеки малък успех и искрено да му се радват. Да се дават посилни задачи, които постепенно да се усложняват. Да се повишава авторитетът му в очите на другите и да му се създава положителен имидж на успешен човек. Да му се дава възможност да приема самостоятелни решения. Искрено да се вярва, че то ще успее. Да му се дават или препоръчват неща, които повишават неговата самоувереност. Да му се дава задача да се изказва от името на отбора (да защитава честта на отбора, да бъде негов представител и т.н.) Комплимент Да хвалиш човека за това, че той е започнал да прави нещо (2 етап на комплимента = Манипура). Да хвалиш човека за това, че той известно време прави нещо (3 етап на комплимента = Манипура + Младхара). Да хвалиш за това, че е успял да направи нещо. За това, че вече го прави по-добре от преди. Анахата чакра – развива се при детето, ако отношението на родителите към него е позитивно (не се използва безжалостна критика). Ако родителите възпитават детето въз основа на позитивното. Часто показват любовта си към детето и един към друг. Умеят да помолят за помощ и да помагат на другите. Осъществяват своите желания и помагат на детето да осъществи неговите. Правят подаръци на себе си и на децата. Учат детето да се приема такова, каквото е. Комплимент Да хвалиш човека за това, че го има, просто за това, че той е достоин за любов и внимание, а не за това, което е направил. За това, че проявява внимание към себе си. За това, че е станал по-добър в сравнение със себе си в миналото. Вишудха чакра –развива се при детето, ако родителите поощряват творческите занимания: моделиране, рисуване, апликация, живопис, фантазиране, мечтателност, създаване на модели, конструиране. Изучаване на чужди езици. Обръщат се към детето за съвет относно начини за решаване на въпроси и задачи. Поддържат търсенето на собствен стил в обличането. Уважават личността в детето. Поддържат умението му да вижда в другите хора личности. Родителите оценяват постъпките, а не личността на детето. Комплимент Да се хвали за стилност, творчески подход, оригиналност, самобитност. Аджна чакра –развива се, ако на детето се позволява да познава нещата чрез тяхното разрушаване (да счупи количката, да разглоби часовника…) Ако родителите поощряват съставянето на планове, измислянето на приказки и истории, даването на роли на персонажите, стратегическите игри (шах, компютър, програмиране), заедно решават кръстословици и логически задачи. Ако родителите възпитават децата да погледнат проблема отстрани (отстраненост), умението им да изразяват своите мисли и разбирания с думи. Комплимент Да се хвали човекът за това, че е поискал да направи нещо (1 етап на комплимента = Аджна + Свадхистхана). Да се хвали човекът за това, че е завършил работата (4 етап на комплимента = Муладхара + Аджна).

 


Content
LivedaMed2000