ФизиотерапияФизиотерапията представлява стимулиране на група от акупунктурни точки с програма от 4D Биорезонансен апарат Биофилия.

Избор от възможни програми: 

  • Универсална рехабилитация
  • Бронхиална астма

 

 

Продължителност: средно 20 мин.


Content
LivedaMed2000