Цени ТерапияСпециални пакетни предложения:
С нашите промо пакети имате възможност да получите пълна информация за цялостното състояние на енергийното и физическото си здраве!

АУРА + БИОСКЕНЕР - 50 лв.
АУРА + БИОРЕЗОНАНС  - 100 лв.
АУРА + ВЕГА ТЕСТ - 60 лв.
АУРА + ХЮМАН ДИЗАЙН - 70 лв.

 

ТЕРАПИИ

МЕТАТЕРАПИЯ НА ОРГАНИ – 10 лв.

МЕТАТЕРАПИЯ НА ОРГАНИ И ПАТОГЕНИ - 15 лв.

БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ С ЧЕСТОТЕН ГЕНЕРАТОР – 10 лв.

ЕНЕРГИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ /само в София/ – 10 лв. 

ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ /само в Пловдив/ - 40 лв.

 

* Всички резултати се изпращат по електронна поща.
По желание можете да разпечатате за сума от 5 лв.


Content
LivedaMed2000