Аура Център ЛОТОС - ЦЕНИСпециални пакетни предложения:
С нашите промо пакети имате възможност да получите пълна информация за цялостното състояние на енергийното и физическото си здраве.

АУРА + БИОСКЕНЕР - 50 лв.!
АУРА + МЕТАТРОН - 80 лв!
АУРА + ВЕГА ТЕСТ - 60 лв!
АУРА + ХЮМАН ДИЗАЙН - 70 лв!

Аура диагностика - 35 лв.

Аура диагностика с 3D-Аура камера - 40 лв.

Контролно измерване (до 3 месеца след първата снимка) - 20 лв.

Аура диагностика на деца (6-17г.) - 20 лв.
(Аура диагностика включва снимка на аура и текстове на доклада ПЛЮС индивидуални препоръки за балансиране )

Биоскенер изследване - 30 лв.
(включва текстове с доклад за резултатите от 35 органи и системи и препоръки с препоръки)

Вега тест - 40 лв.
(включва индивидуален подбор на хранителни продукти за здравословно хранене Сегментен анализ на тялото)

"ТАНИТА" - 5 лв.
(вкл. карта с резултати за метаболизма, мастни натрупвания, костна плътност, вода, метаболитна възраст и др. )

Диагностика с Биорезонанс "Метатрон" - 60 лв.
(включва цялостен преглед на всички органи и системи ПЛЮС, изведени за патогени, алергени, подходящи храни и кристали, снимки и доклад)

Контролно измерване (до 3 месеца от първото) - 40 лв.
Деца (6-17г.) - 40 лв.

Хюман Дизайн - 40 лв.
(включване на лична карта и текстови анализ ПАКЕТНИ ЦЕНИ)

ТЕРАПИИ
1. Мета- терапия - 10 лв.
2. Биорезонансна терапия с честотния генератор на инж. Пламен Бенински - 10 лв.
3. Терапия "Енергично възстановяване" - 10 лв.

* Всички резултати от проведено изнасяне се изпращат по електронна поща.
По желание можете да разпечатате срещу заплащане от 5 лв.


Content
LivedaMed2000