Енергийна психологияЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

Баланса и хармонията в биоенергийната система на човека са в основата на неговото физическо и психологическо здраве. Енергийната психология възстановява нарушения баланс, като открива блокажи по меридианите в енергийната система и избира  точната корекция, подходяща за конкретният човек. Методите на Енергийната психология постигат изключително бързи, дълбоки, трайни и видни резултати, които са измерими и вече са научно доказани.

При какви проблеми действа Енергийната психология?

При най-различни: психо-емоционални като тревожност, депресия, фобии, пост-травматичен стрес, алергии, екземи, физическа болка и психо-соматични заболявания, проблемни модели във връзките, семействата, отношение към парите, работата, успеха и т.н.

Как по-точно се прави процедурата?

Енергийната психология използва един конкретен тест от кинезиологията, наречен мускулен тест. Мускулния тест е много точен за откриване на проблеми, тъ като с мускулите заедно работят нерви и кръвоносни съдове, а енергията най-образно следва кръвния поток. Човек обтяга ръка и се стреми да я държи стабилна, докато провеждащия теста, наречен фасилитатор, задава алгоритъм от твърдения едновременно в позитивната и негативната им форма.

Пример: "Аз заслужавам да съм щастлив" / "Аз не заслужавам да съм щастлив".

При всяко зададено твърдение фасилитаторът упражнява лек натиск върху ръката на клиента. Ако ръката се задържи на позиция, отговорът се разчита като "ВЯРНО", а ако падне - като "ГРЕШНО".

Мускулният тест е от изключителна важност за откриване на подсъзнателни убеждения, които предизвикват повторяемост на нежелани ситуации и вредят на развитието на човек.

Целта на Енергийната психология е да се уточни кои меридиани са блокирани, кои са вредните убеждения и да осигури правилните акупунктурни точки и позитивни убеждения, които човек да третира. 

Процедурата по Енергийна психология следва два основни протокола, първия се нарича "Намиране корените на проблема", а втория "Изчистване на блокажи и вграждане на позитивни убеждения". В първия протокол всеки клиент разбира коя случка и по кое време предизвиква блокажа, осъзнава кое е негативното убеждение и изчиства "застиналия спомен". Втория протокол намира кои меридиани са блокирани: един или повече, и открива конкретните акупунктурни точки, които клиента да третира. На човек се дават нови, позитивни утвърждения, които да вгради в подсъзнанието си на място на изчистените негативни.

В резултат човек се освобождава от редица здравословни и психологически проблеми.

Продължителност на сеанса: 1ч.,20 мин.

Цена: 40 лв. 

С предварително записване на 0894 626 514, само в Пловдив

Диляна Велчева, фасилитатор Енергийна психология/ 05.06.2016 г. към Институт по Енергийна психология на д-р Фред Гало, САЩ.

 

 


Content
LivedaMed2000