Цени ДиагностикаСпециални пакетни предложения:
С нашите промо пакети имате възможност да получите пълна информация за цялостното състояние на енергийното и физическото си здраве!

ПРОМОПАКЕТИ

АУРА + БИОСКЕНЕР - 50 лв.
АУРА + БИОРЕЗОНАНС - 100 лв.
АУРА + ВЕГА ТЕСТ - 60 лв.
АУРА + ХЮМАН ДИЗАЙН - 70 лв.

 

ДИАГНОСТИКИ

АУРА СНИМКА И АНАЛИЗ – 35 лв.
ДЕЦА 6-17 г. – 20 лв.
Контрола /до 3 мес./ - 20 лв.

БИОРЕЗОНАНС – 80 лв.
ДЕЦА 6-17 г. – 50 лв.
Контрола /до 3 мес./ - 50 лв.

БИОСКЕНЕР – 25 лв.
/Квантов анализатор/
ДЕЦА 9-17 г. – 15 лв.
Контрола /до 3 мес./ - 15 лв.

ВЕГА ТЕСТ – 40 лв.
ДЕЦА 6-17 г. – 28 лв.

ХЮМАН ДИЗАЙН
Основен анализ – 40 лв.

 

* Всички резултати се изпращат по електронната поща.
По желание можете да разпечатате за сума от 5 лв.


Content
LivedaMed2000