ЛОТОС Аура Център

е един от първите центрове с холистична насоченост.
В нашия център разглеждаме човек като съвкупност от ум, тяло и дух.
Ние имаме опит, знания и най-съвременна апаратура да завършим цикъла от диагностика на енергийно и физическо ниво, до индивидуална терапия!

 

Центъра предлага следните услуги:

Аура снимка и анализ, Биорезонанс диагностика и терапия, Биоскенер, Вега тест за индивидуален подбор на храни, Хомотоксикология и Нутрициология, изготвяне на анализ по Хюман дизайн, индивидуални консултации, шунгит, оргонити и много продукти за здравето.

Ние използваме следните природолечебни методи: терапия с есенциални масла медицински клас, хомотоксикология, метатерапия, фитотерапия, литотерапия, терапия с честотен генератор и други.

Нашата цел

е да познаете себе си по-добре и да намерите отговори на въпросите, свързани с Вашето енергийно и физическо здраве, за един пълноценен живот! Ние използваме последно поколение апаратура, сертифицирана съгласно стандартите на ЕС и нашите специалисти постоянно обогатяват своите знания, така че да разчитат правилно информацията за Вас. Заповядайте!

Когато наука и духовност се обединят, човек намира пътя към здравето!

 

Препоръчани продукти

Content
LivedaMed2000