ЛОТОС Аура Център

е един от първите центрове с холистична насоченост.
В нашия център разглеждаме човек като съвкупност от ум, тяло и дух.
Ние имаме опит, знания и най-съвременна апаратура да завършим цикъла от диагностика на енергийно и физическо ниво, до терапия!

 

Центъра предлага следните услуги:

Аура и Биорезонанс диагностика и терапии, Вега тест за индивидуален подбор на храни, изготвяне на анализ по Хюман дизайн, индивидуални консултации, шунгит, оргонити и много продукти за здравето.

 

Нашата цел

е да познаете себе си по-добре и да намерите отговори на въпросите, свързани с Вашето енергийно и физическо здраве, за един пълноценен живот! Апаратурата в центъра е високотехнологична и  сертифицирана съгласно стандартите на ЕС, а в центъра работят квалифицирани специалисти, постоянно обогатяващи своите знания, така че да разчитат правилно информацията за Вас.

 

 

Препоръчани продукти

Content
LivedaMed2000